Kancelaria Notarialna w Krakowie

Anna ŁomnickaNotariusz & Tomasz ObtułowiczNotariusz

Działalność notariuszy reguluje ustawa z dn. 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Notariusz jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub którym pragną nadać formę notarialną.