Godziny otwarcia Kancelarii Notarialnej

Kancelaria Notarialna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii. W uzasadnionych okolicznościach czynności mogą być dokonywane poza jej siedzibą.

Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia terminu

Dokonanie czynności notarialnych w innych godzinach oraz innego dnia jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.

Przed wizytą w Kancelarii

Każda czynność notarialna powinna być poprzedzona wcześniejszym kontaktem osobistym lub telefonicznym w celu wstępnego ustalenia potrzebnych dokumentów, niezbędnych do dalszych prac.

Dokumenty przedstawione przez Państwa zostaną następnie zweryfikowane przez notariusza, zaś ich analiza umożliwi stwierdzenie, czy stanowią one wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności.

Taka forma współpracy sprawi, że nasza usługa będzie szybsza i dla Państwa bardziej komfortowa.